Nâng cao chất lượng khách sạn tại Việt Nam

19/02/2013

Từ năm 1994, Tổng cục Du lịch đã ban hành nhiều quy định tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch, nhưng đến nay, những quy định này đã không còn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Việc nâng cao chất lượng của các khách sạn tại Việt Nam vẫn đang là mục tiêu hướng đến của nền du lịch Việt, tuy nhiên để thực hiện tốt điều này cần một có sự đầu tư nghiêm túc về thời gian lẫn kinh phí.

 

Ảnh minh họa

 

Điểm bất cập của ngành Du lịch Việt nói chúng đó là ngành du lịch mỗi địa phương đưa các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú cũng có những quy định riêng về tiêu chuẩn chất lượng để áp dụng quản lý, do đó chất lượng của các cơ sở lưu trú không đồng đều.

 

Trước thực tế trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thống nhất trong cả nước để từ đó có nhận định và định hướng đầu tư phát triển hệ thống lưu trú du lịch nhằm đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh lưu trú du lịch. Đây cũng là căn cứ để kiểm tra chất lượng các cơ sở du lịch, đôn đốc nhắc nhở các cơ sở đảm bảo chất lượng phục vụ tương xứng với xếp hạng được công nhận và hướng các cơ sở lưu trú du lịch cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng phục vụ.


Việc xây dựng các tiêu chí thống nhất để nâng cao chất lượng các khách sạn tại Việt Nam là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc duy trì Quản lý tiêu chuẩn chất lượng các khách sạn đã được xếp hạng không kém phần quan trọng. Thế nhưng, ở Việt Nam, điều này hầu như rất khó thực hiện. Hầu hết các khách sạn chỉ phấn đấu để đạt các thứ hạng mình đặt ra sau đó ít quan tâm đến việc duy trì thứ hạng này.

 

Các khách sạn tạo ra nhiều tiêu chuẩn nhưng bên cạnh đó cũng tự đặt ra nhiều thứ hoàn cảnh để không thực hiện được. Cho nên, việc duy trì Quản lý tiêu chuẩn chất lượng các khách sạn phải được đặt lên hàng đầu. Có như vậy, khả năng cạnh tranh của các cơ sở lưu trú du lịch do người Việt Nam quản lý mới được nâng cao.